Kwaliteitskader MDA++

Multidisciplinaire Aanpak

MDA ++ (Multidisciplinaire Aanpak) is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland en moet eind 2018 door de betrokken professionals in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd.

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld is een complexe en vaak hardnekkige problematiek. In dit stuk beschrijven we wat MDA++ inhoudt, hoe je ermee kunt werken en welke professionals daarbij betrokken moeten zijn.

De aanpak wordt aangeduid met: ‘Multidisciplinaire Aanpak++’: de aanpak waarbij de verschillende sectoren (1ste +), specialisten (2de +), het lokaal team en het gezin met haar sociale netwerk samenwerken.

Initiatiefnemers Kwaliteitskader MDA++

Sander van Arum, MDCK Kennemerland, MDCK Friesland, Centra Seksueel Geweld, Veilig Thuis/FJC Midden Brabant, Mutsaersstichting, Intersectorale aanpak Kindermishandeling Gelderland, Code Rood aanpak Veiligheidshuis Twente, Veilig Thuis/Interventieteam West Brabant, Fier, Veilig Verder Teams Den Haag, en met medewerking van landelijke vertegenwoordigers van belangrijke ketenpartners uit de zorg- en justitieketen: Blijf Groep, Landelijke staf Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Lid dagelijks bestuur landelijk netwerk Veilig Thuis, Politie en Reclassering Nederland.

Download de volledige publicatie