Het Kwaliteitskompas in de praktijk

Kwaliteit en outcome in het sociaal domein

14 februari 2019

Aan de hand van het Kwaliteitskompas kun je gezamenlijk ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren formuleren. Het structureert en ordent het gezamenlijk denkproces over hardnekkige problemen en biedt een basis om in samenspraak gedragen keuzes te maken en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen.

Animatie-video

Bekijk hieronder de animatie over het Kwaliteitskompas, waar aan de hand van een voorbeeld over eenzaamheid de zes stappen van het kompas worden doorlopen.

Hoe het kompas in de praktijk werkt is nu helder uitgewerkt in een nieuwe handreiking vol tips en voorbeelden, ‘Het Kwaliteitskompas in de praktijk’. Het sociaal domein kent ‘wicked problems’. Denk aan hardnekkige problemen en vraagstukken op het terrein van armoede, eenzaamheid, participatie en sociale acceptatie. Ze zijn niet eenvoudig op te lossen, omdat er verschillende, vaak onderling afhankelijke oorzaken zijn. Deze vraagstukken zijn te complex om met één beleidsmaatregel of door één actor op te lossen. Daarom zetten we bij de aanpak van dit type problemen in op het verbeteren van de samenwerking tussen betrokkenen en belanghebbenden. Je hebt elkaar nodig om het vraagstuk aan te pakken, dus dat vraagt om het gezamenlijk duiden en bepalen van de stand van zaken, het gewenste maatschappelijk resultaat en de aanpak die daaraan gaat bijdragen. Het Kwaliteitskompas helpt hierbij.

Benieuwd waarom het Kwaliteitskompas is ontwikkeld? Klik hier!

Download de volledige publicatie