Kwartiermaken voor ervaringsdeskundigen

Steeds meer maatschappelijke organisaties en gemeenten werken met ervaringsdeskundigen. De waarde van ervaringsdeskundigheid wordt steeds beter (h)erkend en er zijn veel inzichten opgedaan over de inzet ervan. In deze handreiking hebben we de kennis en inzichten uit publicaties verzameld en verwerkt. Misschien wel het belangrijkste inzicht: kwartiermaken is essentieel. 

Met deze handreiking helpen we maatschappelijke organisaties en gemeenten die met ervaringsdeskundigen willen gaan samenwerken op weg. Met informatie over de mogelijke rollen van ervaringsdeskundigen, met handvatten voor de verkenningsfase en met praktische tips voor het daadwerkelijk voorbereiden van de organisatie en de medewerkers. 

Ervaringskennis: geen brug te ver

Hoe kun je ervaringskennis en -deskundigheid uit het dagelijks leven van mensen verbinden met de praktijk van beleid en dienstverlening? Daarover gaat de bijeenkomst ‘Ervaringskennis: geen brug te ver’, op 1 februari (10.00 - 17.15 uur) in Arnhem. Wil jij graag in jouw organisatie aan de slag met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid? Of wil jij jouw rol als ervaringsdeskundige breder inzetten? Kom dan naar deze bijeenkomst en laat je inspireren.

Meld je aan

Vertrekpunt

Er zijn verschillende vertrekpunten die aanleiding kunnen geven om te gaan samenwerken met ervaringsdeskundigen: een veranderende omgeving, ontevredenheid of juist een droom. Een veel voorkomende uitgangssituatie is de vaak gehoorde klacht van cliënten dat beleid en praktijk in het sociaal domein te weinig aansluiten bij hun ervaringen, vragen en perspectief. 

Wat de aanleiding ook is: het is belangrijk om niet lukraak aan de slag te gaan. Een verkenning is nodig om vast te stellen of je als organisatie voldoende open staat voor een proces dat soms best ingewikkeld kan zijn.

Kwartiermaken

De term kwartiermaken komt oorspronkelijk uit het leger. Vooruitgeschoven troepen hadden de taak om voorbereidingen te treffen voor het kamp. Ze verkenden de omgeving om een goede plek te bepalen en creëerden ruimte door de omgeving passend in te richten. Wanneer de troepen vervolgens arriveerden, konden die het kamp soepel betrekken. In deze handreiking verwijst kwartiermaken naar de verkennende en voorbereidende activiteiten om in een organisatie ruimte te maken voor ervaringsdeskundigen. 

Voor wie is deze handreiking bedoeld?

Deze handreiking is primair bedoeld voor organisaties en gemeenten in het sociaal domein die met ervaringsdeskundigen willen werken. Daarnaast kan deze handreiking ook relevant zijn voor ervaringsdeskundigen zelf. 

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid 

Aan de basis van deze beide begrippen ligt de ervaring zelf. Ervaringskennis is kennis die gebaseerd is op ervaringen die van bepalende invloed zijn op het leven van mensen. Als mensen vervolgens ook de vaardigheden hebben geleerd om de ervaringskennis breder in te zetten ten behoeve van anderen, dan is sprake van ervaringsdeskundigheid. 

Do’s & don’ts: 

  • Zet ervaringsdeskundigen niet in om dat het ‘moet’ van anderen.
  • Zet ervaringsdeskundigen niet in om het wat PR betreft interessant is. 
  • Zet ervaringsdeskundigen niet in omdat ze goedkoop zijn.
  • Benadruk de specifieke kwaliteiten van ervaringsdeskundigen.
  • Benadruk de toename van de kwaliteit van de ondersteuning van inwoners.

Bekijk de volledige publicatie hier: 

Kwartiermaken-voor-ervaringsdeskundigen-2022_0.pdf 647.38 KB