Kwetsbare groepen in een inclusieve samenleving

De relatie tussen beperkingen, betekenisvolle participatie en kwaliteit van bestaan

10 september 2015

Gemeenten zetten er fors op in dat burgers (meer) bijdragen aan de samenleving en ‘in hun kracht’ gezet worden  Maar wordt de heterogene groep burgers voldoende geïnformeerd en gemotiveerd om mee te doen aan de maatschappij? Zorgt de aanpak van de gemeenten er inderdaad voor dat de kwaliteit van bestaan van de verschillende groepen in onze samenleving wordt verhoogd?

Een eerste onderzoek op basis van de resultaten van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl gaat in op de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de behoefte van inwoners om een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving, aan het welzijn van buurtgenoten en aan maatschappelijke doelen. Daarnaast meet het onderzoek het persoonlijk welbevinden van inwoners: de kwaliteit van bestaan.

 

Auteur
Gremmen, M.
Jaar
2015
Uitgever(s)
KING
Type
Publicatie
Pagina's
32