‘Laat welzijn van jongeren zwaarder wegen’

Handreiking voor beleid en praktijk

15 februari 2021

Circa 150 wethouders Jeugd en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland stuurden premier Rutte en het demissionair kabinet een brandbrief. Aanleiding is de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft voor de jeugd.

De wethouders pleiten voor een deltaplan jeugd. Movisie ondersteunt deze oproep en levert graag een bijdrage door het aanreiken van praktische kennis. In deze longread bespreken we praktijkvoorbeelden en inspirerende initiatieven en doen we een handreiking aan professionals en inwoners om júist nu te werken aan het welzijn van jongeren.

Lees de brandbrief

Lees de handreiking

Er zijn grote zorgen over de mentale gesteldheid van jongeren. Volgens I&O Research voelt 69 procent van de jongeren zich regelmatig eenzaam. Het EenVandaag opiniepanel peilde dat twee derde van de jongeren zich momenteel slechter voelt dan tijdens eerste lockdown. Een derde van alle studenten beoordeelt het leven nu met een onvoldoende. Verslavin­gen, schooluit­val en mentale problemen. ‘Tachtig procent van jongeren zit door corona tegen burn-out’, kopte het AD eerder deze maand naar aanleiding van een nieuw onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out. Een generatie dreigt nu onderuit te gaan. Directeur Immers trok aan de alarmbel. Niet alleen de cijfers zijn alarmerend, stelt hij, minstens zo schokkend is dat er niets wordt gedaan om het dreigende onheil af te wenden. 

Ook studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) slaat alarm. Zij lieten onderzoek doen naar de manier waarop studenten thuisonderwijs tijdens de coronapandemie ervaren. Conclusie: niet alleen merken ze dat de kwaliteit van de lessen achteruit, ook kampen ze met sociaal-emotionele problemen en eenzaamheid. Zo heeft een op de twintig studenten last van mentale, sociaal-emotionele, concentratie-, motivatie- en studievoortgangproblemen. 

In de Volkskrant pleitten de Amsterdamse burgemeester Halsema en anderen voor voorrang voor jongeren bij het inenten: ‘De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan.’  

In aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 publiceert Movisie een reeks artikelen rondom de opgaven van gemeenten en het sociaal domein. Dit is een van deze artikelen.

Lees de hele reeks

Bevorderen mentaal welzijn en sociale veiligheid

De boodschap is duidelijk: het gaat over de hele linie niet goed met jongeren. ‘Als je naar kinderen en jongeren luistert, hoor je hoe wij er als samenleving voor staan en het is voor hen code rood,’ stellen de wethouders in de brandbrief. De COVID-19-crisis brengt aanzienlijke risico's met zich mee op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, geestelijke gezondheid en inkomen. Bovendien krijgen jongeren te maken met de economische en sociale gevolgen van de crisis op de lange termijn.

De wethouders roepen het Rijk op hiertoe initiatief te nemen. Binnen vier maanden moet er een actiegericht deltaplan jeugd op tafel liggen dat jongeren perspectief biedt. Het actieplan moet samen met gemeenten, deskundigen, hulpverleners en jongeren worden opgesteld. Movisie levert als kennisinstituut graag een bijdrage aan dit actieplan. Movisie wil inzetten op de veerkracht van zowel professionals als jongeren zelf om goed om te kunnen gaan met de dynamiek van de COVID-pandemie, de diversiteit en met ongewenste polarisatie en de maatschappelijke spanningen die daaruit voort (kunnen) komen. We willen mentaal welzijn en sociale veiligheid van jongeren bevorderen.

Lees de handreiking

Download de volledige publicatie