Lectorale Rede Judith Metz: De waarde(n) van het jongerenwerk

Op zoek naar de toegevoegde waarde van het professionele jongerenwerk in de toekomst

2 december 2013

Over de achterliggende waarden en uitgangspunten van het jongerenwerk

Judith Metz spreekt haar lectorale rede uit over professioneel jongerenwerk en hoe dat een bijdrage kan leveren aan het volwassen worden van jongeren in de samenleving. De lector Youth Spot – Jongerenwerk in de Grote Stad - zal zich daarbij richten op de ‘normatieve positie’ van het jongerenwerk.

Het jongerenwerk staat voor de uitdaging jongeren te stimuleren tot deelname aan de samenleving en gebruik te maken van sociale netwerken, in een periode dat de tolerantie, ruimte, middelen en kansen voor jongeren krimpen. In de hedendaagse heroriëntatie op de verzorgingsstaat wordt een nieuwe afweging gemaakt over welke taken beroepsmatig moeten worden ingevuld, en wat er (beter) vrijwillig kan worden gedaan. In haar rede zet Judith Metz uiteen welke bijdrage het professionele jongerenwerk nu en in de toekomst kan leveren aan dat volwassen worden van jongeren in de samenleving.
Metz wil de normatieve positie van het beroep – de achterliggende waarden of uitgangspunten - duidelijk krijgen en op de agenda zetten. 

Download de lecrorale rede 'De waarde(n) van het jongerenwerk'

Auteur
Judith Metz
Jaar
2013
Uitgever(s)
Hogeschool van Amsterdam
Pagina's
42