Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop en waarden sociale kwaliteit leidend

Good practice: Stichting Lokaal

Vele actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. Niet omdat ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie.

Burgers nemen het beheer van buurthuizen over, zetten burenhulp op of gaan de uitdaging aan om taken beter uit te voeren dan gemeenten en wijkprofessionals.

Met het overnemen van overheidstaken komt ook de vraag op hoe binnen bewonersorganisaties beginselen als gelijkheid en rechtvaardigheid tot uiting komen. Beginselen waar de overheid zich immers aan moet houden. Stichting Lokaal is een voorbeeld hoe burgerinitiatieven kunnen professionaliseren en streven naar deze beginselen door de waarden van sociale kwaliteit als leidraad te nemen.

Download de volledige publicatie