Leefgebiedenwijzer

Versterken van eigen kracht van cliënten

28 augustus 2022

Cliënten kunnen te maken hebben met teleurstellingen, pijn, ziekte of trauma’s. Samen met hen ga je op zoek naar hun kracht om het leven weer of meer zin te geven. Maar hoe doe je dat?

Hoe kun je mensen ondersteunen in hun kracht, juist als zij hun kracht verloren lijken te zijn? Met deze leefgebiedenwijzer willen we je inspireren tot een krachtgerichte dialoog met je cliënt. Deze wijzer is de elfde druk uit 2022.

Download de volledige publicatie