Leefgebiedenwijzer

Versterken van eigen kracht van cliënten

Cliënten kunnen te maken hebben met teleurstellingen, pijn, ziekte of trauma’s. Samen met hen ga je op zoek naar hun kracht om het leven weer of meer zin te geven. Maar hoe doe je dat?

Hoe kun je mensen ondersteunen in hun kracht, juist als zij hun kracht verloren lijken te zijn? Met deze leefgebiedenwijzer willen we je inspireren tot een krachtgerichte dialoog met je cliënt. Deze wijzer is de elfde druk uit 2022.

De leefgebiedenwijzer komt goed tot zijn recht samen met methodieken die ook gebaseerd zijn op krachtgerichte principes. Zo sluit de wijzer goed aan bij methodieken zoals het 8-fasenmodel, en krachtgerichte (gespreks)instrumenten zoals KR8! voor jongeren of volwassenen.

Gedrukte versie bestellen? Kijk op de website van Petra van Leeuwen.

Download de volledige publicatie