Leer van elkaar

Handboek voor het landelijke initiatief vrijwilligerscolleges

16 januari 2017

Handboek om zelf zelf een vrijwilligerscollege oprichten of in stand houden. De colleges onderscheiden zich van vrijwilligersacademies of andere vormen van aanbodgerichte deskundigheidsbevordering door de grote lokale betrokkenheid bij de deskundigheidbevordering van vrijwilligers.

Het is een omgeving waarin vrijwilligers van elkaar leren. Ook bedrijven, instellingen en overheid kunnen vanuit hun maatschappelijk verantwoorde taakstelling medewerkers als vrijwilliger laten meedoen in een vrijwilligerscollege.

Download het handboek (pdf)

Auteur
R. Hetem, C. Mercken, K. van Rhijn, J. Hazelhoff
Jaar
2016
Uitgever(s)
Kansfonds
Type
Rapport
Pagina's
49