Leidende principes geven richting aan het sociaal domein

De gemeente Utrecht heeft ze, de gemeente Ede heeft ze, steeds meer gemeenten hebben ze: leidende principes. De variëteit van leidende principes is groot: niemand is normaal, ruimte voor de professional, één gezin één plan één regisseur, problemen zoveel mogelijk voorkomen, vertrouwen, eenvoud… Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut zien de enorme potentie van werken volgens leidende principes. Maar ze komen niet vanzelf volledig tot hun recht. In deze handreiking krijg je antwoord op de vraag wat leidende principes zijn. En vooral: hoe werk je er op een zinvolle manier mee?

Download direct de handreiking (pdf)

In deze handreiking lees je:

1. Wat zijn leidende principes, waarvoor zijn ze bruikbaar en wat maakt ze waardevol?

 • Het zijn vuistregels die richting geven aan beleid en uitvoering
 • Ze bieden handelingsperspectief voor professionals
 • Ze geven antwoord op de hoe-vraag, maar zijn geen doel op zich
 • Ze kunnen over transformatiedoelen gaan of over waarden en identiteit
 • Ze helpen bij het maken van fundamentele financiële keuzes
 • Ze zijn onderdeel van een beleidstheorie

2. Wanneer werk je zinvol met leidende principes?

 • Als je ze samen formuleert, zodat ze gedragen zijn
 • Als ze logisch met elkaar samenhangen
 • Als ze bestaan uit een set van vijf tot hooguit acht principes
 • Als ze concreet worden doorvertaald in alle stappen van beleid(safspraken), inrichting, uitvoering en evaluatie
 • Als ze breed worden gedeeld en doorleefd
 • Als ze iedereen uitnodigen om elkaar aan te spreken
 • Als ze blijvend onderwerp van gesprek zijn, om zo mee te leren en verbeteren

Download de volledige publicatie