Leren transformeren

Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie?

Klassieke vormen van leren en onderwijzen volstaan niet om te transformeren in het sociaal domein. De nieuwe werkelijkheid moet al doende nog worden uitgevonden. Het is een kwestie van experimenteren, reflecteren en zoeken naar de beste oplossing. Dit boek biedt inzichten hoe in de praktijk nieuwe vormen van leren gestalte kunnen krijgen.

Of het nu gaat om burgers, beroepskrachten, organisaties of overheden, de transformatie vereist dat alle participanten in het sociale domein leren anders te kijken en te handelen dan ze gewend waren. Telkens is de vraag of en welke professionele inzet nodig is, en hoe dit in samenspel binnen sociale netwerken tot stand kan komen. Dit is een terugkerende zoektocht.

Klassieke vormen van leren en onderwijzen volstaan niet. De nieuwe werkelijkheid moet al doende nog worden uitgevonden. Het is een kwestie van experimenteren, reflecteren en zoeken naar de beste oplossing. Dit zoekend en ontwikkelend leren wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid. Onderweg staan veel uitdagingen en dilemma’s te wachten.

Dit boek biedt een aantal boeiende inzichten hoe in de praktijk nieuwe vormen van leren gestalte kunnen krijgen. Leervormen die actiegericht en innovatief zijn en die teams en lokale netwerken helpen hun praktijk te ontwikkelen. Hierbij gebruik makend van alle kracht die aanwezig is: burgerkracht, beroepskracht, organisatiekracht, ondernemerskracht en leerkracht.

Download het boek hieronder.