Leren van het verleden

Kort historisch overzicht over de veranderende rollen van de sociaal werker in relatie tot de burger en de overheid.

9 maart 2016

De geschiedenis laat zien dat de onderlinge verhouding tussen de sociaal werker, burger en overheid voortdurend in beweging is. Het lijkt erop alsof we steeds nieuwe ontdekkingen doen, maar veel thema’s van nu zijn niet zo nieuw als we geneigd zijn te denken.

De geschiedenis laat zien dat de onderlinge verhouding tussen de sociaal werker, burger en overheid voortdurend in beweging is. Het lijkt erop alsof we steeds nieuwe ontdekkingen doen, maar veel thema’s van nu zijn niet zo nieuw als we geneigd zijn te denken. Zo was er voor wijkgericht werken al in eerdere perioden veel belangstelling. En ook van activering en empowerment zijn voorbeelden te vinden in het nabije verleden. Wel worden er nu andere accenten gelegd.

'Leren van het verleden' is een terugblik op de rollen van de sociaal werker door de jaren heen.

Auteur
Dam, C. van; Kluft, M.; Scheffelaar, A.
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure