Leven met intersekse/DSD

Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/DSD

7 november 2014

Intersekse/DSD is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder 'man' of 'vrouw' verstaan. Het betreft verschillen in de chromosomen, geslachtsklieren of de anatomie.

Er is een groeiende internationale politieke aandacht voor de positie van mensen met intersekse/DSD. Tegelijkertijd is er nog weinig gedegen kennis uit onderzoek. In dit verkennende onderzoek wordt in beeld gebracht wat op dit moment bekend is over de leefsituatie van mensen met intersekse/DSD en  welke problemen zich hierin kunnen voordoen.

Klik hier om dit onderzoek te downloaden en/of te bestellen

Auteur
J. van Lisdonk
Jaar
2014
Uitgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Type
Rapport
Pagina's
83