Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen

7 april 2021

In hoeverre wordt levenslange, levensbrede problematiek bij jeugdigen en jongvolwassenen voldoende en tijdig (h)erkend door professionals werkzaam in de toegang tot zorg en ondersteuning? Deze problematiek vraagt om een andere benadering en aanpak door de gemeente dan wanneer er sprake is van tijdelijke problematiek. In deze publicatie worden knelpunten genoemd en ook oplossingsrichtingen gegeven.

💡 Interessant voor gemeenten.

Download de publicatie