LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen

Een handreiking met feiten, verhalen en goede voorbeelden voor vrijwilligers, professionals en gemeenten

Vluchten doe je niet voor niks. Dat geldt ook voor mensen met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender (LHBT) gevoelens. In veel landen is discriminatie en vervolging van LHBT’s aan de orde van de dag. Het hebben van deze gevoelens kan dan ook een goede grond zijn om in Nederland asiel aan te vragen.

Movisie beantwoordt in deze handreiking vragen over de ondersteuning van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. Wat hebben LHBT’s bijvoorbeeld tijdens en na de asielprocedure nodig aan beleid en zorg? Wat kan de gemeente voor hen betekenen? En kan voorlichting over seksualiteit en gender aan asielzoekers in het algemeen bijdragen aan de acceptatie van LHBT’s? Daarnaast worden tips op een rij gezet voor professionals, vrijwilligers, belangenorganisaties en gemeenten.

Foto: Rinske Bijl