LHBTI’s met een verstandelijke beperking willen zichtbaar zijn!

Handreiking voor gemeenten

Nederland heeft ongeveer 2,2 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking of een laag IQ. Hiervan is vier tot zes procent lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender- of intersekse persoon (LHBTI). Een groep die vaak onzichtbaar is en waarvan maar weinig mensen het bestaan beseffen. Gemeenten doen er goed aan deze groep te ondersteunen. De handreiking ‘LHBTI‘s met een verstandelijke beperking willen zichtbaar zijn!’ laat zien hoe ze dat kunnen aanpakken.

LHBTI’s met een licht verstandelijke beperking vinden het vaak lastig om voor hun gevoelens uit te komen: omdat ze daar de woorden niet voor hebben, bang zijn voor reacties van anderen  of gewoon niet weten met wie ze erover kunnen praten. Als mensen met een verstandelijke beperking wel voor hun LHBTI-gevoelens uitkomen, kunnen ze gepest of gediscrimineerd worden in hun omgeving, bijvoorbeeld in een activiteitengroep of woongroep. Ook vinden begeleiders het vaak een lastig probleem en weten ze er niet goed raad mee. Juist voor LHBTI’s met een verstandelijke beperking  is het van belang gevoelsgenoten te ontmoeten, informatie en ervaringen te delen of gewoon jezelf kunnen zijn.

Zonder stempel

‘Zonder Stempel’ is de organisatie die zich inzet voor deze groep. Enerzijds door ondersteuning te bieden aan ontmoetingsmogelijkheden voor LHBTI-personen met een verstandelijke beperking. Anderzijds wordt er ondersteuning geboden aan hulpverleners en begeleiders voor LHBTI-inclusieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In zo’n 22 steden in Nederland  zijn er ontmoetingscafés voor mensen met een verstandelijke beperking met LHBTI-gevoelens. Deze cafés organiseren samen met bezoekers uitjes en gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten doorbreken het isolement en vergroten het netwerk van LHBTI's met een verstandelijke beperking. Vrijwilligers, vaak van het COC of van een organisatie voor mensen met een beperking, helpen met de begeleiding en organisatie.

'Wij mogen gezien en gehoord en gevoeld worden’

'Het is belangrijk om een plek te hebben waar je gelijkgestemden ontmoet', aldus Arnold Boekhoff. Arnold is een van de ambassadeurs van Zonder Stempel, die aan het woord komt in de publicatie LHBTI’s met een verstandelijke beperking willen zichtbaar zijn!  Eén ervaring maakte voor Arnold heel duidelijk dat hij in ‘gewone’ LHBTI-gemeenschappen niet altijd werd geaccepteerd. ‘Toen ik nog wat meer uitging in Amsterdam, twintig jaar geleden ongeveer, ontmoette ik eens een man die interesse in mij had en vroeg of ik met hem mee wilde naar zijn huis. Toen ik zei dat ik mijn begeleider wilde bellen, werd hij boos en zei hij dat hij niet met gekken omging.’ Ondanks dit soort gebeurtenissen zagen Arnolds begeleiders lange tijd geen reden voor specifieke aandacht voor deze groep.

Gemeenten kunnen een grote rol spelen voor LHBTI’s met een verstandelijke beperking. Onder andere door ontmoetingsbijeenkomsten actief te ondersteunen. Maar ook door aandacht voor deze groep expliciet onder de aandacht te brengen bij wijkteams, buurtwerkers, thuiszorg en hulpverleners en aandacht bij lokale activiteiten. Of door te stimuleren dat er tijdens een ‘Mini Milkshake festival’ voor mensen met een beperking, volop aandacht is voor LHBTI’s.