Lokaal antidiscriminatiebeleid

Het perspectief van Nederlandse gemeenten

Gemeenten spelen een centrale rol in de aanpak van discriminatie in Nederland. Niet alleen zijn gemeenten verplicht hun burgers toegang te bieden tot een lokale antidiscriminatievoorziening (ADV), ook kunnen zij op lokaal niveau zowel repressief als preventief beleid voeren om mensen tegen discriminatie te beschermen.

Movisie heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties (BZK), onderzocht wat gemeenten doen op het gebied van antidiscriminatiebeleid en hoe zij aankijken tegen het huidige stelsel van de Wga (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen) en tegen de werking van de ADV’s in de praktijk. Op basis van de uitkomsten van een online enquête en telefonische interviews met een weloverwogen diverse selectie van gemeenten, wordt in dit rapport een beeld geschetst van de huidige stand van zaken.

Download ook de handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten en lees hoe je als gemeente kunt bijdragen aan de aanpak van discriminatie. De handreiking komt voort uit de resultaten van het rapport Lokaal antidiscriminatiebeleid.