Lokaal betrokken

Onderzoek naar horizontalisering van lokaal Wmo-Beleid

8 mei 2014

Een onderzoek naar de lokale praktijk van horizontalisering in de periode van 2007-2012. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de inspraak in, en de verantwoording over het lokale Wmo-beleid. Oefenen burgers en cliënten inderdaad invloed uit op het gemeentelijk Wmo-beleid en hoe gaat dat in zijn werk? Verlopen deze processen na een aantal jaren ervaring met de Wmo anders dan in de beginjaren?

Het onderzoek vond plaats in acht gemeenten en laat zien dat Wmo-raden het belangrijkste instrument zijn om de lokale samenleving bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Soms zijn ook andere belangenorganisaties betrokken; individuele burgers zijn dat nauwelijks.

 
Aantal pagina's:130

Bron

Auteur
Gilsing, R. van der Gaag, D. Oudenampsen
Jaar
2014
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Publicatie
Pagina's
130