Lokaal en integraal werken aan participatie

In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is. Daartoe is gedurende tweeënhalfjaar intensief opgetrokken met drie gemeenten, Wijk bij Duurstede, Houten en Woerden, om de integrale aanpak verder vorm te geven.

Het doel van dit project was het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Dit is bereikt door het uitvoeren van een ontwerpgericht onderzoek om effectieve werkwijzen te ontwikkelen en te testen. Waarmee integrale ondersteuning kan worden geboden om mensen met meervoudige ondersteunings-behoeften effectief en doelmatig toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

De centrale vraag in het onderzoek was: Hoe kunnen professionals op lokaal niveau op effectieve wijze integrale samenwerking vorm en inhoud geven, met als doel arbeidsparticipatie van mensen met meervoudige ondersteuningsbehoeften te realiseren?

Op basis van de activiteiten vanuit het project vergroten en bundelen we kennis over hoe gemeenten integraal werk vorm en inhoud geven. De belangrijkste bevindingen en conclusies staan in deze rapportage beschreven.

Bekijk ook de praatplaat 'Samen integraal bouwen aan participatie'