Lokaal LHBT-beleid Regenboogsteden

10 oktober 2016

44 gemeenten hebben de intentieverklaring ‘Regenboogsteden’ met minister Bussemaker getekend. In dit convenant verklaren zij gezamenlijk de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren. Eind 2017 willen al deze gemeenten aandacht voor LHBT-emancipatie duurzaam verankerd hebben in hun lokale beleid.

In dit overzicht vindt u een weergave van het soort beleid, de speerpunten in de periode 2015 - 2017, de betrokken gemeentelijke sectoren en/of diensten en de samenwerkingspartners in de uitvoering. De verantwoordelijke ambtenaren van de Regenboogsteden hebben dit overzicht ingevuld, van hen staan de contactgegevens vermeld. Mocht u vragen hebben over de aanpak en/of inhoud van hun lokale LHBT-emancipatiebeleid, dan kunt u met hen contact opnemen.

Op het moment dat dit overzicht verscheen waren er 44 gemeenten die de intentieverklaring getekend hadden. Dit aantal groeit nog steeds. Daarom kan het zijn dat bepaalde gemeenten niet in dit overzicht staan, maar wel de intentieverklaring hebben getekend. Dit overzicht wordt jaarlijks geüpdatet.

Auteur
Hoof, J. van; Mienes, M
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking