Loshouden en meemaken

Over samenredzaamheid en overheidsparticipatie

29 januari 2015

Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de verhouding tussen overheid en burger. Het eigen regelvermogen staat voorop. Het idee van samenredzaamheid is niet meer weg te denken en leidt tot nieuwe maatschappelijke arrangementen.

Een verkenning van de nieuwe rolneming en rolverdeling van overheden en initiatiefnemers. Vanuit de thema’s maatschappelijk initiatief, empowerment, werk en samenwerking zijn acht cases geanalyseerd en de mechanismen van samenredzaamheid in beeld gebracht.

Bron

Auteur
F. Hendriks; T. van de Wijdeven; S. Santokhi; [et al.]
Jaar
2014
Uitgever(s)
Platform 31
Type
Publicatie
Pagina's
168