Maak baan voor een nieuwe generatie

10 december 2013

Jongeren hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt nu de economische crisis al een poos aanhoudt. Dit rapport laat zien dat jongeren met een niet-westers allochtone achtergrond hierdoor extra hard getroffen worden. Hoewel hun opleidingsniveau de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Wat zijn de oorzaken en wat moet er gebeuren om deze jongeren volop mee te laten doen op de arbeidsmarkt?

De SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) geeft in dit rapport zijn analyse, geïnspireerd door de vele gesprekken die de leden voerden met jongeren, praktijkdeskundigen, docenten, experts en werkgevers.

Bron

Auteur
Werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren
Jaar
2013
Uitgever(s)
SER, Sociaal-Economische Raad
Type
Publicatie
Pagina's
31