Een maatje voor iedereen?

Een wetenschappelijke basis onder de methode maatjesproject

Eén van de populairste interventies in het huidige sociale domein is die van het maatjesproject. Voor steeds meer doelen en doelgroepen worden deze projecten ontwikkeld. Maar werken ze ook?

De roep om ‘evidence based’ interventies in het sociale domein wordt in Nederland steeds luider. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat maatjesprojecten effectiever worden in het behalen van hun doelen? In deze evaluatie is gezocht naar wat bewezen is als het gaat om effectiviteit van maatjesprojecten.

Download dit boek hieronder.