Maatschappelijke stage is maatwerk

Begeleiding van leerlingen onderzocht

21 december 2012

Een van belangrijkste vragen bij maatschappelijke stage is hoe de begeleiding van jonge stagiairs vorm moet krijgen. Reden voor MOVISIE om met een quickscan onder lokale organisaties een globaal beeld te krijgen van de huidige praktijk.

Een van belangrijkste vragen bij maatschappelijke stage is hoe de begeleiding van jonge stagiairs vorm moet krijgen. Reden voor MOVISIE om met een quickscan onder lokale organisaties een globaal beeld te krijgen van de huidige praktijk. Organisaties uit verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk en/of maatschappelijke dienstverlening werd gevraagd naar hun ervaring en praktijk. De huidige praktijk van stagebegeleiding blijkt erg divers en qua inhoud en organisatie sterk afhankelijk van het type organisatie, de leerling en de inhoud van de werkzaamheden. Een algemene conclusie in termen van een gemiddelde ervaring met MaS is dan ook niet te geven. Wel zijn er duidelijke signalen gegeven tijdens de enquêtes, en verschijnen er door de interviews heen terugkerende patronen waar veel van te leren valt.

Wie meer wil weten over de opzet van de begeleiding, de behoefte aan methodieken, de verschillen tussen professionele en vrijwilligersorganisaties en de samenwerking met scholen, doet er goed aan het rapport 'Maatschappelijke stage is maatwerk!' te downloaden en te lezen.

Een extra aansporing is wellicht het feit dat de geïnterviewde organisaties in bijna alle gevallen blij zijn met de leerlingen. Ze brengen sfeer in en nieuwe ideeën met zich mee. Daarnaast verzetten ze het nodige werk.

Auteur
Mateman, H.; Dijk, F. van
Jaar
2008
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Publicatie
Pagina's
27