Maatwerkaanpak regeldruk Vrijwillige inzet

Eindrapport (definitief)

8 mei 2014

Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven geven al geruime tijd aan veel last te hebben van wet- en regelgeving. Ook geven zij aan bij het starten van nieuwe initiatieven of het organiseren van het vrijwilligerswerk tegen allerlei bureaucratische procedures aan te lopen.

Met medewerking van vrijwilligersorganisaties zijn knelpunten geïdentificeerd die volgens het veld bestaan op het gebied van Vrijwillige inzet. Tevens zijn door de vrijwilligersorganisaties per knelpunt in het veld breed gedragen oplossingsrichtingen geformuleerd.

Bron