Magazine bewonersinitiatief De Sleutel

Een magazine over de waarde van De Sleutel voor inwoners en de wijk

20 januari 2023

In een tweejarig project onderzocht Movisie de waarde van bewonersinitiatieven. Voor het in kaart brengen van bewonersinitiatieven onderzochten we drie initiatieven en tekenden we samen hun veranderverhaal op.

We hoorden van bewoners hoe ze zich verbonden voelen met hun buurt en hoe ze – bewust en onbewust – op een vanzelfsprekende wijze elkaar onderling helpen. Maar we hoorden ook over de complexe sociale dynamiek waar een initiatief zich toe moet verhouden en de tegenwerking die zij van gemeenten en andere organisaties kunnen ervaren. Deze organisaties lijken soms te willen bepalen hoe en wanneer bewoners mogen participeren, in plaats van te waarderen en aan te sluiten bij wat er is.

Het magazine van Stichting De Sleutel is één van de drie magazines die vanuit het project tot stand is gekomen. Je kunt het magazine hieronder downloaden en bekijken. Het tweede magazine, van het initiatief het Badhuis, kun je hier lezen. Daarnaast publiceren we binnenkort een magazine met alle opbrengsten uit het project gepubliceerd.

Download hier het magazine

Download de volledige publicatie