Man actief

Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie: methodiekbeschrijving.

21 december 2012

Man actief is een methodiek voor activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie.

De methodiek heeft als doel te komen tot vermindering van het sociaal isolement en toename van het zelfrespect van allochtone mannen. Tegelijkertijd wordt ook praktisch gewerkt aan doorstroom naar vrijwilligerswerk of betaald werk, dan wel naar een vervolgcursus of ander vervolgtraject. Man actief is ontwikkeld op initiatief van Vizyon in samenwerking met Movisie.

In deze publicatie maak je kennis met de methodiek . Je leest wat de resultaten zijn van de vier pilots die in de grote steden zijn uitgevoerd.

* Deze publicatie hoort bij de publicatie Trainershandboek Man actief.

Auteur
Utlu, P; Verschoor, W.
Jaar
2009
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
48