Manifest Sociaal Werker

In het hart van het sociaal domein

7 augustus 2014

Het Manifest benadrukt de rol die sociaal werkers spelen bij het vormgeving van de participatiesamenleving. Ondersteuning van kwetsbare burgers en buurten vraagt om vakmanschap.

Sociaal werkers beheersen dat vak als geen ander: ze zijn goed opgeleid, hebben een scala aan relevante competenties, actuele vakkennis en een beroepsethiek.

Jaar
2013
Uitgever(s)
Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Pagina's
3