Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen maar groter. Naast de professional zijn zij degene die zorgvragers in vele opzichten ondersteunen. Eind augustus is het boek 'Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld' verschenen, met kennis over en aandacht voor het (samen-)werken van professionals met mantelzorgers en vrijwilligers.

De auteurs pleiten voor een integrale benadering. Hiermee doelen zij op een benadering waarin mantelzorgers en vrijwilligers samen met professionals zorgdragen voor de ondersteuning van de zorgvrager. Studieboeken gaan vaak over óf mantelzorgers óf vrijwilligers in de zorg. In dit studieboek is aandacht voor beiden, als onderdeel van een zorgnetwerk en bezien vanuit de rol van een social worker ten opzichte van vrijwilligers en mantelzorgers.

Theorie én praktijk

Het eerste deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en zorgnetwerken. Op dit fundament bouwt het tweede deel verder. In dat deel is juist aandacht voor de praktijk: Hoe werkt de social worker het beste samen met mantelzorgers en vrijwilligers?

Voor wie

Het boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten Social Work. Het is ook goed bruikbaar voor (beginnende) hulpverleners die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers en/of vrijwilligers.

Bestellen

Geïnteresseerd? Bestellen kan via de website van Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld