Mantelzorgondersteuning is de basis

Aandachtspunten voor lokaal beleid

19 november 2014

Deze notitie bevat aandachtspunten voor lokaal beleid mantelzorgondersteuning. Deze aandachtspunten zijn een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en biedt gemeenten handvatten in het vormgeven van het lokale mantelzorgbeleid.

Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Wmo 2015.

Lees ook de notitie Vrijwillige inzet is de basis.

‘Mantelzorgondersteuning is de basis’ is een product in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en MantelzorgNL. De notitie is geschreven door Movisie.   

Wilt u meer weten over het vormgeven van uw mantelzorgbeleid? Neem contact op met Roos Scherpenzeel: r.scherpenzeel@movisie.nl