Mantelzorgondersteuning multicultureel

21 december 2012

Een veldverkenning over behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Met deze veldverkenning wil Movisie meer duidelijkheid krijgen over de behoeften van  mantelzorgers met een migratieachtergrond en de beschikbare ondersteuning, de witte vlekken in het ondersteuningsaanbod en de rol van intermediairs en vrijwilligersorganisaties.