Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking

Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

19 juni 2013

Movisie en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) kregen signalen van gemeenten, Marokkaanse zelforganisaties en cliëntenorganisaties dat zij Marokkaanse-Nederlandse jongeren met een beperking niet of nauwelijks in beeld hebben. Deze jongeren hebben te maken met vele hindernissen.

Dit participatief onderzoek brengt de situatie in beeld en doet structurele voorstellen hoe Marokkaanse jongeren met een beperking volwaardig kunnen gaan participeren in de samenleving.

Auteur
Maat, J.W. van de; Vinne, A. van der; Achahchah, J.; Hofman, E.; Damiaans, L.;
Jaar
2013
Uitgever(s)
MOVISIE in samenwerking met SMN
Type
Verslag
Pagina's
36