Me, Myself, and my Community

Antecedents, Processes, and Effects of Adolescent Volunteering

20 februari 2014

Proefschrift over jongeren en vrijwilligerswerk. De auteur analyseerde de uitkomsten van 49 eerdere studies met gelijksoortige gegevens en legde 698 scholieren tussen de 12 en 20 jaar een vragenlijst voor.

De bevindingen van vier studies laten zien dat zowel persoonlijke als sociale factoren een rol spelen bij het vrijwilligerswerk van adolescenten. Dit vrijwilligerswerk werd gestimuleerd door hun identiteitsontwikkeling, door het vrijwilligerswerk van hun vrienden en ouders en door de interesse en betrokkenheid van het gezin bij de samenleving. Ook de effecten van de maatschappelijke stage zijn onderzocht. De stage levert een positief effect op op bijvoorbeeld het zelfvertrouwen van jongeren, hun sociale vaardigheden en de bereidheid om na een stage vrijwilligerswerk te doen. Belangrijke voorwaarde voor deze effecten is dat zij goed nadenken over de betekenis van hun stage-ervaring voor henzelf en de maatschappij.

Het proefschrift is geschreven in het Engels en heeft een Nederlandstalige samenvatting.

Bron

Auteur
Goethem, A. van
Jaar
2014
Uitgever(s)
Utrecht University Repository
Type
Verslag