Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

28 mei 2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. JeugdWelzijnsBeraad, LOC, Defence for Children, LPGGz en Ieder(in) hebben deze notitie opgesteld om eraan bij te dragen dat de daarmee samenhangende nieuwe regels voor medezeggenschap voor kinderen en jongeren goed worden uitgevoerd en toegepast in de praktijk door instellingen en gemeenten.

Deze notitie is opgesteld om eraan bij te dragen dat de daarmee samenhangende nieuwe regels voor medezeggenschap voor kinderen en jongeren  goed worden uitgevoerd en toegepast in de praktijk door instellingen en gemeenten. Bevat onder andere aanbevelingen van jongeren aan gemeenten over medezeggenschap.

Auteur
JeugdWelzijnsBeraad, Defence for Children, LOC Zeggenschap in zorg, LPGGz, Ieder(in)
Jaar
2015
Uitgever(s)
JeugdWelzijnsBeraad, Defence for Children, LOC Zeggenschap in zorg, LPGGz, Ieder(in)
Type
Brochure
Pagina's
11