Medezeggenschap op maat

11 mei 2015

Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van clienten in de zorg.

Met als achtergrond het voornemen om de wettelijke regeling voor medezeggenschap te herzien, is de medezeggenschap van cliƫnten in de zorg onderzocht. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er een duidelijk beeld geschetst van de wijze waarop in diverse domeinen van de zorg vorm en inhoud wordt gegeven aan de medezeggenschap.

Bron

Auteur
Mein, a.g.; Oudenampsen, D.
Jaar
2015
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Rapport
Pagina's
60