Medisch en sociaal verbonden

Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk

Het staat al lang hoog op de agenda: een soepele en duurzame samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal werk. Maar het gaat niet vanzelf, zo is gebleken.

Movisie deed een verkennend onderzoek naar wat deze samenwerking oplevert en wat hierin goed werkt. Van het bouwen aan vertrouwen tussen professionals tot het gebruikmaken van een eenvoudige werkwijze. Ook zetten we in deze publicatie acht goede praktijkvoorbeelden voor u op een rij.