Meer gewicht in de schaal

Gay-Straight Allianties als strategie in LHBT-beleid

18 december 2014

Met de landelijke Gay-Straight Allianties (GSA’s) wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de sociale acceptatie van LHBT’s in belangrijke leefdomeinen bevorderen. De afgelopen jaren hebben vijf allianties zich gericht op respectievelijk werk, onderwijs, zorg aan ouderen, sport en de woonomgeving.

Het Verwey-Jonker Instituut legde, in samenwerking met de UvA, hun werkzaamheden onder de loep. De onderzoekers brachten de meerwaarde van de GSA’S in de specifieke domeinen in kaart en bekeken welke positie de GSA-aanpak inneemt binnen het Nederlandse LHBT-beleid. Ook komt aan bod op welke punten de GSA’s zich in de toekomst kunnen verbeteren.

Klik hier om dit document te downloaden (pdf)

Auteur
M. van der Klein; L. Buijs; F. Hermens
Jaar
2014
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Rapport
Pagina's
118