Meer grip op resultaat van LHBTI-beleid

Handreiking voor gemeentelijk beleid

Het Programma Regenboogsteden, waarin gemeenten LHBTI-beleid ontwikkelen en implementeren, loopt nu ruim tien jaar. Veel gemeenten hebben behoefte om meer grip te krijgen op het resultaat van hun beleid. Movisie ontwikkelt hulpmiddelen om dat voor elkaar te krijgen. Deze publicatie schetst het Kwaliteitskompas. Met deze praktische stap-voor-stap-aanpak kunnen gemeenten samen met partners gewenste effecten van LHBTI-beleid formuleren en zichtbaar maken in hoeverre de beoogde effecten ook daadwerkelijk worden bereikt

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Maatschappelijke vraagstukken zijn niet eenvoudig op te lossen. Dat geldt ook voor LHBTI-vraagstukken. Er zijn veel voorzieningen, initiatieven en organisaties op het gebied van LHBTI en anti-discriminatie die een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van LHBTI-vraagstukken. Maar hoe ze met elkaar samenhangen en welk effect ze hebben, is vaak onvoldoende bekend.

Outcome en effect

Om hier meer grip op te krijgen, ontwikkelt Movisie hulpmiddelen om zicht te krijgen op outcome of het effect van inspanningen. Het Kwaliteitskompas, ontwikkeld met het Nederlands Jeugdinstituut, is zo’n hulpmiddel. Het is een stap-voor-stapmethode om samen met inwoners en aanbieders te bepalen wat je met elkaar wilt bereiken op het gebied van sociaal beleid, in dit geval LHBTI-beleid in de gemeente. Je gaat afspreken wat je met elkaar gaat doen om het doel te bereiken, wie dat gaat doen en hoe je meer verbinding kunt leggen tussen beleid en uitvoering. Maar bovenal is het een hulpmiddel om met alle betrokkenen (aanbieders en uitvoerders, inwoners en beleidsmedewerkers) te leren hoe je het LHBTI-beleid en de uitvoering kunt verbeteren en gestructureerd stappen kunt zetten om het gewenste effect bijvoorbeeld sociale acceptatie van LHBTI-inwoners te verbeteren.