Meervoudige democratie

Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein

8 juli 2014

Dit paper geeft inzichten, antwoorden en handvatten over hoe de representatieve democratie meer ruimte kan bieden aan burgerinitiatieven als informele vorm van participatieve democratie, en hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Na een korte analyse van de beperkingen van de representatieve democratie, zoomt het paper in op de veranderende relatie tussen burgers en overheden in het publieke domein en hoe die leidt tot meer behoefte aan en aandacht voor burgerinitiatieven als nieuwe participatieve vorm van democratie.

Klik hier om dit document te downloaden (pdf)

Auteur
I. Salverda; M. Pleijte; R. van Dam
Jaar
2014
Uitgever(s)
Alterra, Wageningen UR
Type
Verslag
Pagina's
36