Als meiden geen uitweg meer zien

10 vragen over suïcidaal gedrag onder meiden van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst

21 december 2012

Dit boekje biedt handvatten als je het vermoeden hebt dat een meisje suïcidaal gedrag vertoont. Hoe herken je suïcidaal gedrag? Wat kun je als professional of vrijwilliger doen om meiden te helpen? Deze en andere vragen worden in dit boekje beantwoord.

Suïcidegedrag komt voor onder alle lagen van de bevolking, maar suïcidepogingen komen vaker voor bij meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst. De achtergrond en aanleiding van het suïcidaal gedrag van meiden van Turkse en Hindoestaanse én meiden van Marokkaanse afkomst tonen duidelijke overeenkomsten. Bij deze drie groepen meiden spelen conflicten thuis en het gebrek aan bewegingsvrijheid een cruciale rol in het suïcidale gedrag. Het moeten hooghouden van de familie-eer is niet altijd vol te houden. Meiden kunnen zodanig in de knel komen dat ze geen uitweg meer zien. Soms willen ze dood, vaker willen ze gewoon niet meer op deze manier verder.

Dit boekje helpt om deze meiden en hun problemen op tijd in beeld te krijgen en door te verwijzen naar de juiste hulp. Het boekje is gemaakt voor professionals en vrijwilligers die werken met meiden. Bijvoorbeeld in het jeugd- en jongerenwerk, bij de Jongeren Informatie Punten, het maatschappelijk werk, opbouwwerk, onderwijs, jongerenorganisaties en jongerenverenigingen.

De informatie uit dit boekje is afkomstig uit verschillende onderzoeksartikelen, rapporten, boeken en websites. Je vindt deze bronnen achterin. Behalve dit boek, is in dit project ook een website ontwikkeld: www.jestaatnietalleen.nl, voor multiculturele meiden die het leven (soms) niet zien zitten. 'Je staat niet alleen' is bedoeld voor Marokkaanse, Hindoestaanse en Turkse meiden, maar ook voor professonals en ouders. Movisie biedt tevens een training aan om suïcidaal gedrag te herkennen.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt dankzij financiering van het VSBfonds, Stichting Kinderpostzegels en het ministerie van VWS.