Meldcode en dossiervorming

Hoe legt u de handelingen bij het doorlopen van de meldcode vast?

22 mei 2015

De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunen beroepskrachten als bij hen een vermoeden ontstaat van kindermishandeling of huiselijk geweld. Deze stappen leiden beroepskrachten door het proces vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding.

Doel van de meldcode is een effectieve aanpak van signalen en vermoedens. De vijf stappen die de beroepskracht zet, moeten worden vastgelegd in een cliënt-, patiënt- of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem. Deze factsheet gaat over het vastleggen van informatie in verband met de stappen van de meldcode.