De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Factsheet

9 juli 2014

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vormen van eergerelateerd geweld vallen onder de meldcode. Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie hebben de taak om deze vormen van geweld te signaleren en met behulp van het stappenplan een weloverwogen beslissing te nemen hoe te handelen.

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met LTAK en in opdracht van het ministerie van SZW omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. Zo moet men in deze zaken altijd een deskundige raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. En als er een acuut veiligheidsrisico is, wordt een aantal stappen versneld uitgevoerd. In deze factsheet geven wij professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode.

Auteur
Bakker, H.; Storms, O.
Jaar
2016
Uitgever(s)
Movisie
Type
Factsheet