De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

18 mei 2020

In dit factsheet geven wij professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode. Dit factsheet is opgesteld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld.

Vormen van eergerelateerd geweld vallen onder de verbeterde meldcode. Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie hebben de taak om deze vormen van geweld te signaleren en met behulp van het stappenplan een weloverwogen beslissing te nemen hoe te handelen.

Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. En indien er een acuut veiligheidsrisico is, wordt een aantal stappen versneld uitgevoerd.

Dit factsheet is een update van de De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld uit 2014.

Auteur
Bakker, H.; Schakenraad, W.; van Gent E.
Jaar
2020
Uitgever(s)
Movisie
Type
Factsheet
Pagina's
24