Mens tussen de mensen

Handboek W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is Amsterdam Zuid

Samen optrekken om de wijk toegankelijk en ontvankelijk te maken voor bewoners in een kwetsbare positie: dat is de kern van de interventie W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is. Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen werken samen om ervoor te zorgen dat bewoners met een psychische of psychiatrische beperking zich welkom voelen in hun buurt. Met deze interventie is sinds 2014 ervaring opgedaan in stadsdeel Amsterdam Zuid. Dit handboek geeft richting en beschrijft de bouwstenen van deze interventie terwijl er ruimte overblijft voor eigen invulling.

W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is draagt eraan bij dat wijkbewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in voorzieningen in de buurt. De vrijwilligers en professionals die werken in welzijnsvoorzieningen in de buurt zijn bereid om ruimte te creëren voor buurtbewoners die anders zijn en helpen hen om passend vrijwilligerswerk of passende ondersteuning te bieden. Kennis over gedrag is essentieel: omgaan met gedrag, grenzen aangeven, afspraken nakomen. Daar draagt W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is ook aan bij.

Download handboek

De basis voor W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is? Een gemeenschappelijke droom, elkaar goed leren kennen, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, blijven praten en blijven ontwikkelen, respect en ruimte, doorzettingsvermogen, bereidheid om te leren van elkaar en met elkaar.

Download de volledige publicatie