Mens tussen de mensen

Handboek GGZ in de wijk Amsterdam Zuid

5 april 2019

Samen optrekken om de wijk toegankelijk en ontvankelijk te maken voor bewoners in een kwetsbare positie: dat is de kern van de interventie GGZ in de Wijk. Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen werken samen om ervoor te zorgen dat bewoners met een psychische of psychiatrische beperking zich welkom voelen in hun buurt. Met deze interventie is sinds 2014 ervaring opgedaan in stadsdeel Amsterdam Zuid. Dit handboek geeft richting en beschrijft de bouwstenen van deze interventie terwijl er ruimte overblijft voor eigen invulling.

GGZ in de Wijk draagt eraan bij dat wijkbewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in voorzieningen in de buurt. De vrijwilligers en professionals die werken in welzijnsvoorzieningen in de buurt zijn bereid om ruimte te creëren voor buurtbewoners die anders zijn en helpen hen om passend vrijwilligerswerk of passende ondersteuning te bieden. Kennis over gedrag is essentieel: omgaan met gedrag, grenzen aangeven, afspraken nakomen. Daar draagt GGZ in de Wijk ook aan bij.

Download handboek

De basis voor GGZ in de Wijk? Een gemeenschappelijke droom, elkaar goed leren kennen, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, blijven praten en blijven ontwikkelen, respect en ruimte, doorzettingsvermogen, bereidheid om te leren van elkaar en met elkaar.