Mensen met een beperking aan de slag helpen

Instrumenten en stappenplannen voor werkgevers per doelgroep van de banenafspraak

Handreiking voor werkgevers die ruimte willen maken voor mensen met een beperking.

In juni 2020 is een vernieuwde versie van de brochure uitgebracht.

Deze brochure geeft informatie over de doelgroepen, vormen van arbeidsrelaties, te nemen stappen en de beschikbare instrumenten. De focus ligtj op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet. De wijzigingen in de regelgeving (onder andere rond de no-riskpolis) zijn hierin meegenomen. Ook bevat de vernieuwde brochure informatie over andere manieren van mensen uit de doelgroep aan de slag helpen dan ze zelf in dienst te nemen

Klik hier om deze brochure te downloaden (pdf)