Methodiek opstellen omgangsregels

Voor 12-plussers in jeugd- en opvoedhulp

21 december 2012

Deze methodiek is geschikt om met jongeren die in de residentiële jeugdzorg verblijven te praten over omgangsregels en deze in samenspraak met hen vast te stellen. Meestal wordt deze methodiek uitgevoerd binnen een bestaande overlegstructuur zoals een cliënten- of jongerenraad.

Het is belangrijk om van te voren duidelijk te maken wat de status van de omgangsregels zal zijn. De methodiek is geschikt voor jongeren ouder dan twaalf jaar. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar wordt gewerkt aan een aangepaste methodiek, die minder verbaal gericht is.

Auteur
Brants, L.; Lammers, M.
Jaar
2010
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Publicatie