Methodisch werken aan actief burgerschap

17 juli 2015

Bij actief burgerschap ligt het initiatief bij burgers. Zij bepalen zelf hoe en waarvoor zij zich willen inzetten. In deze brochure leest u hoe u methodisch kunt werken aan actief burgerschap en welke aanpak geschikt is.

De brochure is geschreven voor uitvoerende professionals en bestuurders van organisaties die zich bezighouden met het stimuleren en ondersteunen van actief burgerschap, en voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Uiteraard kunnen ook actieve burgers gebruik maken van methoden om hun doel te bereiken.

Methodisch werken aan actief burgerschap is gebaseerd op het essay Help mij het zelf te doen. Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap, van Radboud Engbersen (Platform31) en Peter Rensen (Movisie).