Microagressies op de werkvloer uitgelegd

‘Waar kom je nou écht vandaan?’ ‘Ach, je moet niet zo overgevoelig zijn.’ Als je tot een minderheidsgroep behoort, ben je vast bekend met dit soort subtiele uitspraken die je laten merken dat je wordt gezien als ‘anders’. Dit worden ook wel microagressies genoemd. We beantwoorden hierover een aantal vragen.

Microagressies-op-de-werkvloer.pdf 554.85 KB

De naam ‘microagressie’ is misschien wat misleidend. Omdat ‘micro’ lijkt aan te geven dat het om iets heel kleins gaat (denk aan microscoop), is het makkelijk om te denken dat het effect ook heel klein is. En waar ‘agressie’ lijkt aan te geven dat het een aanval betreft, gaat het vaak om iets dat er helemaal niet als een aanval uitziet en vaak ook niet zo bedoeld is. 

In de kern zijn microagressies opmerkingen die mensen als ‘anders’ neerzetten. Het gaat vaak om denigrerende opmerkingen of opmerkingen waaruit blijkt dat de ander je ziet als zeer bijzonder en ‘exotisch’. Microagressies raken vooral mensen die een minderheid vormen door onder meer hun afkomst, gender, leeftijd, of seksuele gerichtheid. Ze zorgen ervoor dat deze mensen subtiel worden gemarginaliseerd door ze naar beneden te halen. Typerend aan microagressies is dat ze alledaags zijn en dat de mensen die ze uiten lang niet altijd in de gaten hebben dat zij zich schuldig maken aan microagressies. Veel mensen die microagressies plegen, zijn zich daar dus niet bewust van.

Wat zijn veelvoorkomende microagressies? Waarom zijn ze schadelijk? Wat kan je eraan doen als werkgever? En wat is hierbij de taak van de gemeente? Deze vragen en meer beantwoorden we in deze publicatie.

Voor wie is deze publicatie?

Deze publicatie is allereerst bedoeld voor gemeenten: 

  • voor beleidsambtenaren die de taak hebben om discriminatie aan te pakken (of inclusie te bevorderen) in de stad of het dorp;
  • voor leidinggevenden, staffunctionarissen, leidinggevenden, D&I-specialisten en anderen die zich bezighouden met sociale veiligheid op de werkvloer bij de gemeente als werkgever. 

Daarnaast is deze publicatie ook bruikbaar voor professionals binnen andere typen organisaties die de sociale veiligheid in hun organisatie willen verbeteren. 

Download de volledige publicatie