Mijn lijf is me lief

Een verkenning van eigen seksualiteit, voor vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn.

21 december 2012

Wat te doen als je je lichaam ver weggestopt hebt, als je een aanraking door je partner of kind niet kunt voelen, als je wel seksueel actief bent, maar op een manier die je niet gelukkig maakt? Dit boek biedt steun en veel informatie voor vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn, binnen of buiten het gezin, of daarmee bedreigd zijn, maar ook voor hun partners en voor hulpverleners. Voor hen allen biedt 'Mijn lijf is me lief' uitzicht op verandering.

NB: De kwaliteit van 'Mijn lijf is me lief' is om technische redenen niet optimaal. Dit komt omdat er geen digitale bestanden van het boekje beschikbaar waren toen Movisie het in 2008 overnam van uitgeverij Life/Kosmos. Omdat Movisie dit wel een belangrijk boekje vindt is er ervoor gekozen om het toch uit te geven, ondanks deze beperking.

ISBN:978-90-8869-038-9

 
Auteur
Plooij, E.; Wageningen, A. van
Jaar
2009
Uitgever(s)
Movisie
Type
Boek
Pagina's
164