Model plan van aanpak Participatiewet, WWB-maatregelen en hervorming kindregelingen

14 maart 2014

De Programmaraad biedt gemeenten een model plan van aanpak voor de invoering van de Participatiewet en de Maatregelen WWB.

Het model plan van aanpak biedt houvast met onder andere een checklist en een voorzet voor een projectplanning. Het is een model, dat binnen de individuele gemeente op maat kan worden gemaakt en als draaiboek gebruikt kan worden bij de lokale implementatie.

 

Auteur
Middelhof, L; Meester, E.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Programmaraad, project Implementatie Participatiewet
Type
Handreiking